İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | Giriş Yap | Kayıt Ol
 
   

  Autocad Fonksiyon Tuşları Görevleri

  F1: AutoCad Programı hakkında yardım seçeneklerini açar.
  F2: Çizim ortamından yazı ortamına geçme yada tersi işlemi yapmayı sağlar.
  F3: OSNAP penceresini açar / kapatır.
  F5: İzometrik izdüşüm arası geçişi sağlar.
  F6: Kordinat görüntüsünün açar / kapatır.
  F7: Izgara fonksiyonunu açar / kapatır.
  F8: Yatay - dikey moda geçer.
  F9: Atlama modunu açar / kapatır.
  F10: Polor durum düğmesini açar / kapatır.
  F11: Obje yakalama izlemeyi açar / kapatır.

  Autocad Klavye Kısayol Tuşları

  3a : 3darray : 3 Boyutlu modelleri dizi halinde kopyalama
  3do : 3dorbit : 3 boyut yörünge
  3f : 3dface : 3 Boyutlu yüzey olusturma
  3p : 3dpoly : 3 boyutlu birleşik çizgi
  A : Arc : Yay çizme komutu
  Aa : Area : Alan hesaplama
  Al : Aling : Hizalama
  Ap : Appload : Uygulama yükleme
  Ar : Array : 2 boyutlu dizi halinde kopyalama
  Att : Attdef : Nitelik tanımlama
  _att : Attdef : Nitelik tanımlama
  Ate : Attedit : Nitelik tanımlama
  _ate : Attedit : Nitelik tanımlama
  B : Block : Blok oluşturma
  _b : Block : Blok oluşturma
  Bh : Bhatch : Bölge tarama
  Bo : Boundary : Sınır oluşturma
  _bo : Boundary : Sınır oluşturma
  Br : Break : Kırma
  C : Circle : Daire çizme komutu
  Ch : Properties : Özellikleri değiştirme
  Ch : Change : Özellikleri değiştirme
  Cha : Chanfer : Pah kırma
  Chk : Checkstandars : Standartları kontrol etme
  Col : Color : Renk değiştirme
  Co : Copy : Kopyalama komutu
  D : Dimstyle : Ölçülendirme (boyutlandırma) stili
  Dal : Dimaligned : Hizalı ölçülendirme
  Dan : Dimangular : Acı ölçülendirme
  Dba : Dimbaseline : Parelel ölçülendirme
  Dbc : Dbconnect : Bilgi bağlama
  Dce : Dimcenter : Merkez ölçülendirme
  Dcenter : Adcenter : Dizayn merkezi
  Dco : Dimcontinue : Zincirleme ölçülendirme
  Ddi : Dimdiameter : Çap ölçülendirme
  Ded : Dimedit : Ölçülendirme düzenleme
  Di : Dist : Uzunluk ölme
  Div : Divide : Objeleri eşit olarak bölme
  Dli : Dimelinear : Düz ölçülendirme
  Do : Donut : Halka
  Dor : Dimordinate : Kondinatlari ölçülendirme
  Dra : Dimradius : Yarıça ölçülendirme
  Ds : Dsettings : Çizim yardımcılarını ayarlama
  Dst : Dimstyle : Ölçülendirme stili
  Dt : Text : Yazı komutu
  Dv : Dview : Dinamik görümüm 
  E : Erase : Silme komutu
  Ed : Ddedit : Yazi düzenleme
  El : Ellipse : Elips çizme komutu
  Ex : Extend : Uzatma komutu
  Exit : Quit : Çıkma 
  Exp : Export : Başka programa gönderme
  Ext : Extrude : Kalınlaştırma komutu
  F : Fillet : Köşeleri yuvarlatma
  H : Bhatch : Bölge tarama
  H : Hatch : Tarama
  He : Hatchedit : Tarama düzenleme
  Hi : Hide : Gizle
  I : Insert : Yerleştirme
  Imp : Import : Baska programlardan alma
  In : Intersect : Kesişim
  Inf : Interfere : Kesit profili
  L : Line : Çizgi - doğru çizme komutu
  La : Layer : Katman
  Le : Qleader : Kılavuz çizgili ölçülendirme
  Len : Lengthen : Uzunluk değiştirme
  Li : List : Listeleme
  Ls : List : Listeleme
  Lt : Linetype : Çizgi tipi
  Lt : Linetype : Çizgi tipi
  Lts : Ltscale : Çizgi tipi ölçeği
  Lw : Lweight : Çizgi kalınlığı
  M : Move : Taşıma komutu
  Ma : Matchprop : Objeleri eşleme
  Me : Measure, : Verilen ölçülere göre objeleri böllme
  Mi : Mirror : Aynalama - simetri alma
  Ml : Mline : Çoklu çizgi
  Mo : Properties : Kütle hesaplama
  Ms : Mspace : Model alanına geçiş
  Mt : Mtext : Çok satırlı yazı
  Mv : Mview : Çoklu görünüm
  O : Offset : Koşutlama
  Op : Options : Seçenekler (opsiyonlar)
  Orbit : 3dorbit : 3boyut yörünge
  Os : Osnap : Nokta Yakalama
  P : Pan : Ekran kaydırma
  _p : Pan : Ekran kaydırma komutu
  Pe : Pedit : Birlesik çizgi düzenleme
  Pl : Pline : Birleşik çizgi komutu
  Po : Point : Nokta yakalama
  Pol : Polygon : Çokgen komutu
  Pr : Properties : Özellikler aracı
  Pre : Preview : Ön görünümden bakış
  Print : Plot : Yazdırma
  Ps : Pspace : Kağıt alanına geçme
  Pu : Purge : Temizleme
  R : Redraw : Yeniden çiz 
  Ra : Redrawall : Hepsini yeniden çiz
  Re : Regen : Yeniden oluşturma
  Rea : Regenall : Hepsini yeniden oluştur
  Rec : Rectang : Dikdörtgen çizme komutu
  Reg : Region : Bölge oluşturma
  Ren : Rename : Yeniden adlandır 
  Rev : Revolve : Döndürerek katı model olustuşturma
  Ro : Rotate : Döndürme
  Rpr : Rprpef : Kaplama seçenekleri
  Rr : Render : Kaplama komutu
  S : Stretch : Sündürme komutu
  Sc : Scale : Ölçekli olarak çizimleri büyütüp - küçültme
  Scr : Script : Senaryo
  Se : Dsettings : Çizim yardımcılarını ayarlama
  Sec : Section : Profil kesiti alma komutu
  Set : Setvar : Sistem değişkenleri
  Sha : Shademode : Gölgeleme modu
  Sl : Slice : Katı modeli kesme
  Sn : Snap : Nesne kenetleme modu
  So : Solid : Kati Model
  Spl : Spline : S Birlesik Çizgi
  Spe : Splinedit : S Birleşik çizgi düzenleme komutu
  St : Style : Yazı stili
  Su : Suptarct : Katı modelleri biribirinden çıkarma
  T : Mtext : Çok satırlı yazı komutu
  Ti : Tilamode : Döşeme modu
  To : Toolbar : Ara. çubuğu
  Tol : Tolarance : Tolerans
  Tor : Torus : Halka (Simit)
  Tp : Toolpalettes : Palet araç çubuğu
  Tr : Trim : Budama
  Uc : Ucsman : Ucs yöneticisi
  Un : Units : Ölçü birimleri
  _un : Units : Birimler
  Uni : Union : Katı modelleri birlestirme
  V : View : Görünüm
  Vp : Ddvpoint : Dinamik bakış doğrultusu
  _vp : Vpoint : Bakış doğrultusu
  W : Wblock : Blok yaz
  We : Wedge : Takoz çizimi
  X : Explode : Bileşik çizgileri dağıtma (patlatma)
  Xl : Xline : Konstrüksiyon çizgisi
  Z : Zoom : Ekran yakınlaştırıp - uzaklaştırma
  Dda : Dimdisassociate : Ölçü değiştirme

   

  Autocad Nedir ?

  Özellikle mimari alanda kullanılan autocad makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, teknikerler peyzaj uygulaması yapan herkesin kullandığı gelişmiş bir bilgisayar programıdır.

  Weeb Akademi

  AutoCAD Kursu kapsamında 2D/3D modelleme ve çizim tekniklerini öğrenecek, iş şartlarında karşınıza çıkabilecek uygulamaları göreceksiniz. CAD/CAM programlarının kullanım ve modelleme prensipleri birbirine çok yakın olduğundan, herhangi bir CAD programının kullanımını öğrenmek, teknoloji ile birleştirmektir.Farklı bir CAD programıyla karşılaşıldığında onu da kolayca çözebileceğiniz anlamına gelir. CAD programları ve bilgisayar sizin düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir araçtır. AutoCAD Kursu için önemli olan tasarım yeteneğinizi geliştirmektir.

  Weeb Akademide Aldığınız Autocad eğitimleri sayesinde yeni iş olanaklarına kavuşabilir, devam eden işlerinizi daha iyi bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Weeb Akademi Autocad 2010 - 2014 Academic sürümleri ile sizi yeni iş hayatınıza hazırlıyor. Detaylı bilgi için Soru Cevap Bölümüzü okumanızı tavsiye ederiz.

   

   
   

  Referanslarımız